Pila Mališ

Pila se stoletou tradicí - držitel certrifikátu jakosti

* * * O   N Á S * * *

Pila se stoletou tradicí

Pila Mališ byla založena v roce 1894. Největší expanze firmy nastala za 1. republiky a pak ihned po válce. V této době to byla jedna z nejvýznamnějších firem mikroregionu Frýdlantska. Disponovala vlastní vodní elektrárnou. Touto elektřinou byla schopna zásobovat celou obec. Rovněž měla možnost využívat přípojku k síti železničních tratí, což jí usnadnilo vývoz řeziva do zahraničí (zejména Holandska, Německa, Rakouska, ale také do Španělska nebo Velké Británie) a díky tomu i rychlou expanzi firmy. V roce 1948 byl velmi prosperující podnik vyvlastněn a v roce 1992 restitucí navrácen zpět.

Novodobé dějiny Pily Mališ byly většinou ve znamení rekonstrukcí, oprav a údržby zdevastovaných nemovitostí, dostavby sušárny řeziva a velkých investic do obnovy strojového parku, který byl rovněž v katastrofálním stavu. Pila Mališ je jednou z mála tuzemských pil, která mohla po vyvlastnění opět navázat na úspěšnou tradici minulých generací. O tom svědčí existence firmy ve stále se zvyšujícím konkurenčním prostředí pilařské výroby v severomoravském regionu. Pila Mališ je nyní financována výhradně z vlastních zdrojů bez jakéhokoli úvěrového zatížení. Dnešní majitelé František a Jiří Mališovi kladou největší důraz na kvalitu a spolehlivost. Více jak stoletá tradice firmy a její dobré jméno k tomu zavazuje.

certifikát jakosti dle normy ČSN EN 14081-1 Od 12. prosince 2006 je naše firma držitelem certifikátu jakosti dle normy ČSN EN 14081-1 vydaného Dřevařským ústavem, Praha Dřevařský ústav, Praha. Tento certifikát osvědčuje, že firmou vyrobené dřevo na stavební konstrukce odpovídá technické normě v rozsahu technických požadavků, řízení výroby i řádné kontrole výrobků. Dále pak nahrazuje předchozí certifikát jakosti dle normy ČSN 73 2824-1.